Skip to content

Hromosvody - ochrana před bleskem

Provádíme montáž, údržbu & revize hromosvodů.

Úder blesku je zpravidla nepříjemná událost pro majitele nemovitosti. Proto je dobré být připraven a mít v pořádku svůj hromosvod.

Společnost Verical Solutions se specializuje na montáž hromosvodů zejména v jinak težko přístupných místech. 

Pomocí lanového přístupu provádíme montáže bleskosvodů v místech, kde jiní potřebují využít pracovních plošin nebo lešení. Tímto docílíme snížení celkových nákladů pro klienta. Montáž hromosvodů  našimi výškovými specialisty probíhá bez komplikací a efektivně.

Naši pracovníci jsou proškolení a certifikovaní pro montáž, měření a revize jímacích soustav ochrany před bleskem.

Nemáte čas sledovat všechny změny v legislativě ohledně ochrany před bleskem? Od toho je tu Vertical Solutions, aby Vás informoval o všech novinkách, technických normách a právních povinnostech v oblasti ochrany před bleskem.

Montáž a údržba ochrany před bleskem  – s pracovníky od Vertical Solutions rychle a jednoduše

Kdo má povinnost mít bleskosvod na svém objektu?

 • Majitel nově kolaudovaného objektu podle vyhlášky 268/2009 Sb.
  • Budova určená pro bydlení
  • Budovy školství a zdravotnictví či budovy určené pro větší množství osob
  • Budovy, kde by mohlo dojít k narušení poskytování veřejných služeb
  • Budovy s možností výbuchu
  • Budovy kde může dojít ke škodě na kulturním dědictví
  • Objekt kde hrozí riziko přenesení požáru na jinou budovu
  • Stavby kde je zvýšené riziko zásahu bleskem (komíny, vysílací věže, kostely)
 • Majitel objektu, který chce nechat pojistit (jako prerekvizitu pojistné smlouvy)

Revize hromosvodu – bleskosvodu

Kdy se musí provádět revize hromosvodů?

U hromosvodů namontovaných od 1.2.2009 se revize musí provádět každé 2 roky alespoň vizuální kontrola a každé 4 roky úplná kontrola (včetně revizní zprávy)
Naši pracovníci k Vám přijedou, provedou vizuální kontrolu bleskosvodu, provedou měření jímací soustavy a zemění. Poté vyhotoví revizní protokol a případně navrhnou řešení nevyhovujícího stavu bleskosvodu.

Jak funguje hromosvod?

Hromosvod je hovorové označení pro tzv. ochranu před bleskem. Někdy bývá označován také jako bleskosvod (což je přesnější – protože hrom je pouze  zvukový projev blesku).
V případě, kdy rozdíl elektrických potenciálů mezi zemí a bouřkovým mrakem překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy, dochází k takzvanému bleskovému výboji. Bleskosvod tvoří umělou vodivou cestu na objektech, do kterých tento výboj udeří. Výboj tak přes jímací zařízení, svod a zemění dorazí až do země.

Vadný hromosvod je horší než žádný!

Nevyhovující jímací soustava je z hlediska rizika vzniku škod prokazatelně horší než když bleskosvod není nainstalován vůbec. Průměrný bleskový výboj nese proud 30kA a má potenciálový rozdíl asi 100 MV až 1GV. Zkuste si představit – + miliarda voltů! Vzduch se při úderu blesku ohřeje až na 30 000 °C. V případě, že výboj blesku narazí na přerušený či špatně navržený úsek jímací soustavy, najde si s největší pravděpodobností cestu skrze vnitřní konstrukci. V takovém případě může dojít ke značným škodám na vnitřních el. zařízeních a rozvodech, vzniku požáru, či dokonce k narušení statiky domu! Cena za nefunkční hromosvod bývá vysoká. Pokud nebyl hromosvod v pořádku v době škodné události – pojišťovna neuzná nárok na plnění!

Hromosvod na kostele, komínu nebo vodojemu?

Kostely, tovární komíny nebo vodojemy často vyčnívají z krajiny a jsou tedy častým terčem blesku. Díky naší schopnosti využít lanového přístupu je společnost Vertical Solutions skvělým  partnerem pro montáž bleskosvodů na jinak těžko dostupné objekty. Naši výškoví pracovníci Vám namontují bleskosvod na klíč bez dalších nákladů na stavbu lešení či pronájem pracovní plošiny.

Klíčová slova:

– Montáž hromosvodů – Hromosvody Brno – Ochrana proti blesku – Montáž hromosvodů Brno – Revize hromosvodů – Revize hromosvodů Brno – Vertical Solutions – Montáž hromosvodů horolezeckou technikou – Oprava hromosvodu –