Skip to content

Natěračské práce

Malířské a natěračské práce na laně

Nezáleží, zdali jde o Váš dům, kancelářskou budovu, průmyslový objekt, most, věž nebo silo: postaráme se o Váš nátěr/výmalbu, aby mohl co nejdéle sloužit v plné síle. Tam kde se jiní už nedostanou, my začínáme!

Zvláště v těžko dostupných místech, když pracovní plošina ani lešení nejsou zrovna praktické řešení – jsou velké, drahé a zpravidla zásadně ovlivní Váš rozpočet. Naši výškoví specialisté jsou na druhou stranu flexibilní a efektivní – a tedy i levnější.


Nátěr fasády z lana

Naši výškoví specialisté mají rozsáhlé zkušenosti s revitalizací fasádních barev. Pomocí lanového přístupu nejprve vyčistíme fasádu, napenetrujeme ji  a následně provedeme  jeden nebo dva nátěry zvolenou barvou.

Nejčastěji používáme tyto fasádní barvy:

  • Akrylátová barva – vysoká elasticita a paropropustnost, nižší cena
  • Silikátová barva – excelentní paropropustnost a přídržnost, vyšší cena
  • Silikonová barva – vysoká odolnost, dobrá paropropustnost, vysoká cena

Nátěry dřevěných & kovových prvků ve výškách

Nátěry dřevěných konstrukcí

U dřevěných prvků je potřeba zjistit jeho stav a stav starého nátěru. Poté se většinou zcela odstraní starý nátěr a svrchní dřevěná vrstva. Po obroušení se přejde k penetraci roztoky obsahujícími látky proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Posledním krokem je samotný nátěr zvolenou barvou v jedné nebo více vrstvách, podle kryvosti barvy.

Lazury u dřevěných prvků je potřeba zpravidla po 5-10 letech obnovovat, aby nedošlo k narušení jejich funkčnosti a tím k rychlejší zkáze dřeva.


Nátěry kokových prvků & konstrukcí

Nátěry kovových prvků se provádí z různých důvodů. Většinou se jedná o prodloužení životnosti takových prvků nebo o zvýšení jejich odolnosti v extrémních situacích jako je třeba požár.

Provádíme :

  • nátěry střech
  • nátěry ocelových konstrukcí
  • protipožární nátěry
  • nátěry klempířských prvků

Základem pro vysokou přídržnost barvy je důkladné mechanické očištění povrchu, které je následováno odmaštěním. Teprve takto připravený povrch je připravený pro první vrstvu nátěru.

Barvu nanášíme:

  • štětcem – konstrukce a jiné členité předměty
  • válečkem – větší plochy jako střechy, sila, atd.. Zpravidla doplněno štětcem
  • stříkáním – nástřik velkých ploch jako střechy a fasády

Nátěry kovových prvků je třeba zpravidla každáých 10-20 let opakovat aby nedošlo k narušení jejich funkčnosti.


Nátěry – Výškové práce

Výškové práce vykonáváme za pomocí lanového přístupu. Je-li to vhodnější využíváme také pracovních plošin a pojizdných lešení. Zvolíme nejvhodnější řešení pro našeho klienta.